สัญลักษณ์ปุ่มเปิด/ปิดไฟมีความหมายอย่างไรบ้าง

วันนี้เผอิญไปสังเกตเห็นปุ่มเปิด/ปิดบนปลั๊กพ่วงว่ามีสัญลักษณ์เป็นตัววงกลม และขีดแนวตั้ง ก็กลายร่างตัวเองเป็นคุณหนูจำไม ตั้งคำถามขึ้นมาว่าที่มาของสัญลักษณ์นี้มาจากไหน? และสัญลักษณ์นี้มีความหมายว่าอย่างไร แต่ไม่รู้จะถามใครก็เลยถามอากู๋ กูเกิ้ล ได้ความมาดังนี้ค่ะ

ใครเป็นกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พวกนี้?

ปุ่ม On/Off เป็นสัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดย The International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ คณะกรรมมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็คทรอเทคนิค ซึ่ง IEC ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตราฐานของสัญลักษณ์ที่นำมาใช้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ด้วย

ที่มาของสัญลักษณ์เปิดและปิด

สัญลักษณ์ 0 วงกลมจะหมายถึง “ปิด” และสัญลักษณ์ | เส้นตรงขีดแนวตั้งหมายถึง “เปิด” ทั้งสองนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มาจากระบบเลขฐานสองหรือ Binary System ซึ่งจะมีเลขเพียง 2 ตัวเท่านั้นคือ 0 (ศูนย์) และ 1 (หนึ่ง) และความหมายของ 0 ในระบบเลขฐานสองคือ ไม่มีค่าหรือ “ปิด” ส่วนเลข 1 นั้นก็มีความหมายว่ามีค่า หรือ “เปิด” นั่นเอง

มีปุ่ม On/Off และปุ่ม Power ด้วยนะ

  • ปุ่ม On/Off มีลักษณะเป็นเส้นตรงอยู่ในวงกลม ซึ่งปุ่มนี้จะถูกใช้บนอุปกรณ์ที่มีการปิดเครื่องแบบ Hard Off (Zero Power) คือการปิดเครื่องแบบปิดหมดไม่มีการใช้พลังงานเลย
  • ส่วนปุ่ม Shutdown (หรือบางที่จะเรียกว่า ปุ่ม Standby) ที่เราเห็นบ่อยๆ บนคอมพิวเตอร์นั้น เป็นปุ่มที่ใช้กับอุปกรณ์ที่ปิดแบบ Soft Off (Non-Zero Power) หรือการปิดเครื่องแบบยังมีการใช้พลังงานอยู่

แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

สำหรับใครที่มีอะไรสงสัย อยากแย้ง หรือแชร์ตรงไหน ลองเสนอกันได้นะคะ เพราะที่เขียนบนนี้ก็อ่านเอง แปลภาษาอังกฤษเอง ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานอะไรเท่าไหร่ค่ะ อาจมีผิดพลาดไปบ้างก็ติชมแก้ไขได้นะคะ

Updated February 18, 2012