ทำไมตัวเลขบนเครื่องคิดเลขถึงแตกต่างกับโทรศัพท์?

ถ้าเราสังเกตดูดีๆ จะเห็นว่าปุ่มของเครื่องคิดเลขและโทรศัพท์มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยปุ่มเลข 1-2-3 ของเครื่องคิดเลขและปุ่มเลขบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่าง แต่บนโทรศัพท์นั้นปุ่มเลข 123 จะเริ่มจากด้านบน ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทำไมถึงแตกต่างกัน แต่ก็มีคนคิดออกมาหลักๆ 3 ทฤษฎีที่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับกับการใช้งานของมนุษย์ทั้งสิ้น คือ

ทฤษฎีที่ 1

Keypad ของคอมพิวเตอร์และเครื่องคิดเลขถูกพัฒนามาจากเครื่องคิดเงินที่ใช้ตามร้านค้า ซึ่งมักใช้งานจำนวนเต็มสิบทำให้เลข 0 ถูกใช้จำนวนมาก เครื่องคิดเงินจึงถูกปรับโดยการเอาเลข 0 มาไว้ข้างล่าง เพื่อให้อยู่ใกล้มือและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ส่วนของโทรศัพท์นั้นสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่ดีนักการวางตัวเลขสลับกับเครื่องคิดเลขจะทำให้ใช้โทรศัพท์ได้ดีขึ้น

ทฤษฎีที่ 2

ได้มีการวิจัยออกมาเพื่อทดลองว่าปุ่มกดแบบใด การจัดวางแบบไหนที่ใช้งานได้ดีที่สุดโดยการจัดวางมีทั้งแบบ วางเป็นสี่เหลี่ยมด้านละ 3 ตัวเลขและมีเลขศุนย์อยู่ข้างล่าง, แบบสองแถวแถวละห้าตัวเลขทั้งวางแนวนอนและแนวตั้ง, หรือวางแบบเป็นวงกลมตาม/ ไม่ตามเข็มนาฬิกา โดยผลการวิจัยออกมาว่าแบบวางเป็นสี่เหลี่ยม แถวละ 3 ตัวเลขโดยมี 1-2-3 อยู่บนสุดเป็นแบบที่คนใช้งานได้ง่ายมากที่สุด

ทฤษฎีที่ 3

จากการที่ชาวตะวันตกอ่านหนังสือกันจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง ดังนั้นการวางเลขก็จึงได้ถูกวางไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้ง่ายขึ้นจากการคุ้นชินเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไป

Updated April 17, 2012