Select Page

ในการออกแบบกราฟฟิค ตัวอักษรถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแต่มักเป็นสิ่งที่ถูกละเลยอยู่เสมอในการออกแบบ

Noodler ได้ทำ Infographic ที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง typefaces, styles, โครงสร้างของตัวอักษร และการจัดวางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ Typography ได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นค่ะ

Infographic ที่ช่วยให้คุณรู้จักตัวอักษรมากขึ้น

Infographic ที่ช่วยให้คุณรู้จักตัวอักษรมากขึ้น