Select Page

#100WordMeetArt : Create life you love

รูปนี้เพ้นท์ตอนวันเกิดเพื่อเตือนตัวเองว่าชีวิตเราเป็นของเรา เรามีอำนาจในการจัดการเติมแต่งชีวิตเราให้เป็นแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการ วันเกิดก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ เป็นโอกาสใส่ความหวัง ความตั้งใจต่างๆ ว่าโลกของเราเป็นรูปทรงไหน สีอะไร