Select Page

#100WordMeetArt : All we have is now.

 

วันนี้เตยกลับไปอ่านโน๊ตที่จดไว้ตอนอ่านหนังสือ Power of now ของ Eckhart Tolle เป็นหนังสือที่เปลี่ยนวิธีคิดของคำว่าปัจจุบันสำหรับเตยจริงๆ เมื่อก่อนเตยเคยคิดว่า ปัจจุบันคือวันนี้ วันพรุ่งนี้คืออนาคต แต่หนังสือเล่มนี้บอกเตยเลยว่าปัจจุบันคือตอนนี้ วินาทีนี้ที่เรากำลังหายใจ วินาทีนี้ที่เราได้สัมผัสรูป รส กลิ่น เสียงที่เกิดขึ้นในเวลานี้ พอคิดได้แบบนี้ความรู้สึกผ่อนคลายก็เกิดขึ้นทันที ชีวิตดูไม่มีอะไรให้กังวล เพราะเราอยู่กับปัจจุบัน ความคิดเราอยู่กับปัจจุบัน เราสัมผัสและรับรู้เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ อดีตและอนาคตอันเป็นแค่ภาพลวงตา เป็นความคิดความกังวลที่เราสร้างขึ้นมาเอง แต่สิ่งที่เป็นจริง เป็นรูปธรรมคือปัจจุบัน